Aktien

Ägandet i PiezoMotor per 2016-12-31:

Antalet aktier i PiezoMotor uppgår till 12 121 906 stycken. Endast aktier av serie B är utgivna. Ägandet fördelas enligt nedanstående tabell.

Namn Antal B-aktier Andel kapital
och röster (%)
Adam Dahlberg (privat och genom bolag) 2 826 448 23,3
Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG 2 292 120 18,9
MicroMo Electronics, Inc. 2 287 168 18,9
LMK STIFTELSEN 787 000 6,5
Crossbow AB 452 656 3,7
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 276 353 2,3
Gunvald Berger 266 283 2,2
Tibia Konsult AB 240 000 2,0
Jens Miöen 124 980 1,0
Margareta Nilsson 120 724 1,0
Övriga 2 448 174 20,2
Totalt 12 121 906 100,0