Aktien

Ägandet i PiezoMotor per 2017-03-31:

Antalet aktier i PiezoMotor uppgår till 12 121 906 stycken. Endast aktier av serie B är utgivna. Ägandet fördelas enligt nedanstående tabell.

 

Namn Antal B-aktier Andel kapital och röster (%)
Adam Dahlberg (privat och genom bolag) 2 826 448 23,3
Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG 2 292 120 18,9
MicroMo Electronics, Inc. 2 287 168 18,9
LMK STIFTELSEN 787 000 6,5
Crossbow AB 452 656 3,7
Gunvald Berger 266 283 2,2
Försäkringsaktiebolaget Avanza pension 264 487 2,2
Tibia Konsult AB 240 000 2,0
Margareta Nilsson 120 724 1,0
Nordnet, Pensionsförsäkring AB 98 416 0,8
Övriga 2 486 604 20,5
Totalt 12 121 906 100