groundbreaking micro motors

Innovation in motion

Precise

Sub-micrometer capabilities down to single nanometer

Backlash-free

Self-locking friction drive without mechanical play

Non-magnetic

Creates no magnetic flux and comes with non-magnetic housing

  • PiezoMotor inleder samarbete med världsledande teknik- och elektronikbolag för massvolymmotor

    PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor”) har undertecknat ett licens- och utvecklingsavtal med ett av världens största och mest framgångsrika teknik- och elektronikbolag i syfte att utveckla och produktionssätta ett nytt piezobaserat mikromotorkoncept för massvolym. I utbyte mot att finansiera hela projektet får samarbetspartnern exklusiv rätt att använda den nya motorteknologin inom sitt marknadsområde medan PiezoMotor får rätten att sälja motorerna till andra stora globala volymmarknader.