Aktien

Ägandet i PiezoMotor per 2018-03-31:

Antalet aktier (endast aktier av serie B är utgivna) i PiezoMotor uppgick per 2018-03-31 till 13.906.906 stycken. Ägandet fördelades per detta datum enligt nedanstående tabell.

Namn Antal B-aktier Andel kapital och röster (%)
Adam Dahlberg (privat och genom bolag) 2 851 809 20,5
Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG 2 292 120 16,5
MicroMo Electronics, Inc. 2 287 168 16,4
Swedbank Robur Microcap 1 000 000 7,2
Handelsbanken Microcap 806 493 5,8
LMK STIFTELSEN 787 000 5,7
Crossbow AB 402 114 2,9
Försäkringsbolaget Avanza Pension 365 732 2,6
Consortum Capital Investments AB 330 486 2,4
Gunvald Berger 267 283 1,9
Övriga 2 300 977 18,1
Totalt 13 906 906 100