Aktien

Ägandet i PiezoMotor per 2018-12-31:

Antalet aktier (endast aktier av serie B är utgivna). Ägandet fördelades per ovanstående datum enligt följande:

Namn Antal B-aktier Andel kapital och röster (%)
Adam Dahlberg (privat och genom bolag) 2 851 809 19,7
Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG 2 292 120 15,8
MicroMo Electronics, Inc. 2 287 168 15,8
Handelsbanken Microcap 1 200 000 8,3
Swedbank Robur Microcap 1 125 000 7,8
LMK STIFTELSEN 708 300 4,9
Försäkringsbolaget Avanza Pension 401 824 2,8
Gunvald Berger 267 283 1,8
Crossbow AB 245 423 1,7
Consortum Capital Investments AB 219 120 1,5
Övriga 2 873 859 19,9
Totalt 14 471 906 100

Handelsinformation

Kortnamn (ticker) på Nasdaq First North Stockholm: PIEZO
ISIN-kod: SE0008294102
LEI-kod: 549300MUNUSWBKJ6Y928
Aktierna registreras av Euroclear Sweden AB.

Certified Adviser

Bolagets certified adviser är FNCA Sweden AB
Tel: + 46 8 528 00 399

Viktig information om Nasdaq Stockholm First North

Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Nordic. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North.