Aktien

Ägandet i PiezoMotor per 2017-03-31:

Antalet aktier i PiezoMotor uppgår till 12 121 906 stycken. Endast aktier av serie B är utgivna. Ägandet fördelas enligt nedanstående tabell.

 

Namn Antal B-aktier Andel kapital och röster (%)
Adam Dahlberg (privat och genom bolag) 2 851 809 23,5
Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG 2 292 120 18,9
MicroMo Electronics, Inc. 2 287 168 18,9
LMK STIFTELSEN 787 000 6,5
Crossbow AB 452 656 3,7
Försäkringsaktiebolaget Avanza pension 269 705 2,2
Gunvald Berger 266 283 2,2
Tibia Konsult AB 240 000 2,0
Margareta Nilsson 120 724 1,0
Mats Andersson 85 000 0,7
Ulf Lindskog 85 000 0,7
Övriga 2 384 441 19,7
Totalt 12 121 906 100