Aktien

Ägandet i PiezoMotor per 2018-06-30:

Antalet aktier (endast aktier av serie B är utgivna). Ägandet fördelades per ovanstående datum enligt följande:

Namn Antal B-aktier Andel kapital och röster (%)
Adam Dahlberg (privat och genom bolag) 2 851 809 20,5
Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG 2 292 120 16,5
MicroMo Electronics, Inc. 2 287 168 16,4
Swedbank Robur Microcap 1 000 000 7,2
Handelsbanken Microcap 820 000 5,9
LMK STIFTELSEN 787 000 5,7
Crossbow AB 386 350 2,8
Försäkringsbolaget Avanza Pension 380 289 2,7
Consortum Capital Investments AB 320 031 2,3
Gunvald Berger 267 283 1,9
Övriga 2 514 856 18,1
Totalt 13 906 906 100