Kalendarium

 

Delårsrapport januari – juni:
2018-08-07

 

Delårsrapport januari – september:
2018-10-30

 

Bokslutskommuniké januari – december:
2019-02-12