• Pressmeddelanden

 • PiezoMotor bokslutskommuniké januari – december 2018

  PiezoMotor Uppsala AB (publ) (”PiezoMotor” eller ”bolaget”), världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, offentliggör idag bokslutskommuniké avseende perioden januari – december 2018.   Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 8,6 MSEK (4,3) och för januari till december till 26,0 MSEK (25,0). Nettoomsättningen exklusive licensintäkter uppgick för fjärde kvartalet till 7...

 • PiezoMotor publicerar finansiell kalender

  PiezoMotor Uppsala AB (publ) publicerar härmed finansiell kalender för 2019.   Delårsrapport januari-mars 2019: 2019-04-24   Årsstämma: 2019-05-03   Delårsrapport januari-juni 2019: 2019-08-23   Delårsrapport januari-september 2019: 2019-10-30   Bokslutskommuniké januari-december 2019: 2020-02-12     Vid frågor, vänligen kontakta: Olof Stranding, CFO +46 (0)70-10...

 • PiezoMotor ingår avsiktsförklaring kring volymleveranser till telekomindustrin

  PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) meddelar härmed att bolaget har ingått en avsiktsförklaring (Letter of Intent) gällande framtida volymleveranser med en tillverkare av komponenter till framtidens mobiltelefoninät. PiezoMotor samarbetar med flera ledande tillverkare av olika typer av komponenter till mobiltelefoninät. Samarbetena syftar till att utveckla juste...

 • PiezoMotor har genomfört en riktad nyemission om 565 000 aktier av serie B och tillförs härigenom 21,75 MSEK

  EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 8 ma...

 • PiezoMotor fördjupar samarbete inom halvledarindustrin

  PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) meddelar att bolaget fördjupar samarbetet med en ledande kinesisk aktör inom halvledarindustrin. Piezo LEGS®-motorer kommer att integreras i avancerad tillverkningsutrustning för halvledare och det samlade värdet av projektet inklusive motorleveranser uppgår för PiezoMotor till 2,6 MSEK. I juni 2018 meddelade PiezoMotor att bolaget inlett...

 • PiezoMotors styrelse har fattat beslut om volymproduktionsuppbyggnad

  PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) meddelar härmed att bolagets styrelse har fattat beslut om uppbyggnad av egen produktionskapacitet för högvolym. Som tidigare meddelats har PiezoMotor under 2018 på uppdrag av ett av världens största teknikbolag utvecklat en ny mikromotorteknologi anpassad för högvolymapplikationer. Som ett resultat av utvecklingsarbetet har P...

 • PiezoMotor genomför prototypleverans till telekombolag som även bekräftar syn på uppskalningsbehov

  PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) meddelar härmed att bolaget har genomfört en första prototypleverans till ett av de telekombolag som bolaget bedriver samarbete med kring utveckling av komponenter till framtidens mobiltelefoninät. I samband med leveransen har kunden även bekräftat sin syn på hur deras volymbehov – förutsatt köpbeslut – kommer att utvecklas de...

 • PiezoMotor meddelar ytterligare intäkter från patent- och samarbetsavtal

  PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) meddelar härmed att bolaget har erhållit ytterligare 85 000 EUR från den patentuppgörelse som gjordes med tyska Physik Intrumente (”PI”) i april 2017. I april 2017 tecknade PiezoMotor ett patent- och samarbetsavtal med PI. Avtalet gav – förutom en så kallad down payment om 1 miljon EUR – ytterligare 0,5 miljon EUR över tre år ...

 • PiezoMotor delårsrapport januari – september 2018

  PiezoMotor Uppsala AB (publ) (”PiezoMotor” eller ”bolaget”), världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, offentliggör idag delårsrapport avseende perioden januari – september 2018.   Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 5,1 MSEK (3,4) och för januari till september 17,4 MSEK (20,7). Ovanstående uppgifter inkluderar licensintäkter. Nettoomsättningen exklusive licensin...

 • PiezoMotor har genomfört första motorleveransen inom ramen för sitt stora utvecklingsprojekt

  PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) meddelar härmed att bolaget har genomfört den första leveransen av motorer inom ramen för det stora utvecklingsprojekt som offentliggjordes i november 2017. Motorleveransen utgör en av de huvudsakliga målsättningarna för samarbetets andra fas. Under 2018 har PiezoMotor bedrivit intensivt utvecklingsarbete inom ramen för ett sa...

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 7
  5. Next