• Pressmeddelanden

 • PiezoMotors nya mikromotor uppfyller alla krav för globala patent

  PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) meddelar härmed att bolaget har mottagit rapporter från Patent- och registreringsverket (PRV) där patentansökningar avseende bolagets nya mikromotor har utvärderats. Slutsatserna från rapporterna är bl.a. att ansökningarna uppfyller alla krav för att kunna beviljas och att uppfinningarna håller den nivå som krävs för att erhål...

 • PiezoMotor har mottagit en order om 1,1 MSEK

  PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) meddelar att bolaget har mottagit en order med ett värde på omkring 1,1 MSEK från det tyska bolaget NANOS-Instruments GmbH (”Nanos”) med leverans under det fjärde kvartalet 2018. Nanos, en av PiezoMotors europeiska distributörer, är specialister på avancerade positionerings- och styrsystem och har integrerat PiezoMotors LEGS®-...

 • PiezoMotor delårsrapport januari – juni 2018

  PiezoMotor Uppsala AB (publ) (”PiezoMotor” eller ”bolaget”), världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, offentliggör idag delårsrapport avseende perioden januari – juni 2018.   Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 6,4 MSEK (12,7) och för januari till juni 12,3 MSEK (17,3). Ovanstående uppgifter inkluderar licensintäkter. Nettoomsättningen exklusive licensintäkter för...

 • PiezoMotor undertecknar avsiktsförklaring och inleder partnerskapssamtal med multinationellt bolag

  PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller “Bolaget”) meddelar härmed att baserat på en undertecknad avsiktsförklaring (Letter of Intent) ingår Bolaget partnerskapssamtal med ett stort internationellt bolag för volymtillverkning och kommersialisering av PiezoMotors unika elektrokeramiska mikromotorer. PiezoMotor är en ledande utvecklare och tillverkare av patenterade ...

 • PiezoMotor inleder andra utvecklingsfasen i samarbetet med det världsledande teknik- och elektronikbolaget

  PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) meddelar idag att den första projektfasen i samarbetet med det världsledande teknik- och elektronikbolaget har avslutats och att bolaget har mottagit en bekräftelse på att nästa utvecklingsfas ska inledas omedelbart. Samarbetet inleddes vid årsskiftet och under årets två första kvartal har PiezoMotor arbetat intensivt med utve...

 • PiezoMotor fördjupar samarbete med kinesisk partner inom halvledarindustrin

  PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) meddelar att bolaget idag har undertecknat ett avtal kring fortsättning av det samarbete som tidigare har inletts med en ledande kinesisk aktör inom halvledarindustrin. Tidigare har PiezoMotor genomfört en förstudie där möjligheterna att integrera Piezo LEGS®-motorer i avance­rade system i litografiutrustning som används vid t...

 • Johan Westermark, VD PiezoMotor presenterar på aktiespararna

  På måndag 11 juni presenterar Johan Westermark PiezoMotor på Småbolagsdagen i Stockholm. Presentationen sker i Sheraton Hotel klockan 11:20 i sal 2. Se hela programmet: Aktiespararna Presentationen kommer att läggas upp på PiezoMotors hemsida.  

 • Presentation aktiespararna Stockholm, maj 2018, nu tillgänglig.

  PiezoMotors CFO, Olof Stranding, presenterade bolaget för Aktiespararna i Stockholm den 28 maj 2018. För hela presentationen klicka här! För andra presentationer klicka här : Presentationer

 • PiezoMotor inrättar team för utvärdering av egen volymproduktionsetablering

  PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) meddelar att bolaget – baserat på bland annat samtal med flera telekomkunder kring produktionsuppskalning och volymbehov – inrättar ett särskilt team med uppgift att utvärdera förutsättningarna för etablering av massvolymproduktion i egen regi. Arbetet kommer att ske parallellt med pågående dialoger kring produktionspartnerska...

 • PiezoMotor presenterar under maj och juni 2018

  PiezoMotors CFO, Olof Stranding, presenterade bolaget för Aktiespararna i Lysekil den 3 maj 2018. För presentationen i sin helhet se: piezomotor.com/presentationer. Det finns även tillgång till efterföljande frågor samt presentationen i Tanumshede dagen innan. Under maj och juni 2018 kommer följande presentationer genomföras: Johan Westermark presenterar i Stockholm fredagen den 18 maj kl 12:00 &...

  1. Previous
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 7
  7. Next