• Pressmeddelanden

 • Kommuniké från årsstämma i PiezoMotor Uppsala AB (publ)

  Vid årsstämma i PiezoMotor Uppsala AB (publ) (”Bolaget”) som hölls den 8 maj 2018 kl. 09:30 i Uppsala, beslutades i huvudsak: att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen, att disponera Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören fö...

 • PiezoMotor delårsrapport januari – mars 2018

  PiezoMotor Uppsala AB (publ) (”PiezoMotor” eller ”bolaget”), världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, offentliggör idag delårsrapport avseende perioden januari – mars 2018.   Nettoomsättningen för årets första kvartal uppgick till 5,9 MSEK (4,6). Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -2,9 MSEK (-4,2). Resultatet efter finansnetto för perioden uppgick till -3,0 MSEK...

 • PiezoMotor får order från halvledarindustrin

  PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) meddelar att bolaget har mottagit en order med ett värde på omkring 1 MSEK med leverans under det andra kvartalet 2018. Kunden – den ledande aktören i Kina – har integrerat PiezoMotors Piezo LEGS®-motorer i mycket avancerade så kallade litografisystem som används inom halvledartillverkning. Tack vare litografiteknologin kan ex...

 • Kallelse till årsstämma i PiezoMotor Uppsala AB (publ)

  Aktieägarna i PiezoMotor Uppsala AB (publ), 556539-6396, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 8 maj 2018, kl. 09.30 i Bolagets lokaler, Stålgatan 14, Uppsala. Rätt att delta på årsstämman Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den 2 maj 2018, dels anmäla sig till Bolaget senast ons...

 • PiezoMotor får uppföljningsorder från halvledarindustrin

  PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) meddelar att bolaget har mottagit en uppföljningsorder från ett kinesiskt bolag verksamt inom halvledarindustrin. Ordervärdet uppgår till ca 0,5 MSEK och leverans ska ske i juni 2018. Kunden har integrerat PiezoMotors Piezo LEGS®-motorer för att positionera mycket avancerad optik i sina produkter – så kallade steppermaskiner –...

 • PiezoMotor får order på 0,7 MSEK

  PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) meddelar att bolaget har mottagit en order med ett värde på omkring 0,7 MSEK med leverans i april 2018. Den ungerska kunden 3DHISTECH har integrerat PiezoMotors Piezo LEGS®-motorer i sin senaste produkt Pannoramic 1000 som lanserades under första kvartalet 2018. Tack vare Piezo LEGS®-teknologin kan 3DHISTECH erbjuda marknadens...

 • PiezoMotor adderar ytterligare ett telekombolag till listan över samarbetspartners

    PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) har sedan årsskiftet offentliggjort två samarbeten med globala telekomföretag där bolagets massvolymmotor utvärderas för integrering i utrustning för nästa generations telekommunikationsnät för mobiltelefoni. Idag meddelar PiezoMotor att bolaget inleder liknande samarbete med ytterligare en stor leverantör av denna typ...

 • PiezoMotor bokslutskommuniké 2017

  PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”), världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, offentliggör idag bokslutskommuniké avseende helåret 2017. · Nettoomsättningen för helåret uppgick till 25,0 MSEK (15,0) och för fjärde kvartalet till 4,3 MSEK (4,3). · Rörelseresultatet för helåret uppgick till -15,1 MSEK (-26,8) och för fjärde kvartalet till -4,3 MSEK (-...

 • PiezoMotor i samarbete med ytterligare ett globalt telekombolag

  PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) offentliggjorde den 23 januari 2018 ett samarbete med ett globalt telekomföretag där bolagets massvolymmotor utvärderas för integrering i utrustning för telekommunikationsnät för mobiltelefoni. Idag meddelar PiezoMotor att ett samarbete med ytterligare en världsledande leverantör av denna typ av utrustning nu inleds.   Sa...

 • PiezoMotors VD presenterar bolaget

  PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller “bolaget”), världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, presenterar på ProHearings i Stockholm.   Fredagen den 16 februari kl. 10:05 presenterar VD Johan Westermark PiezoMotor på ProHearings, Engelbrektsplan 1 i Stockholm.   Följ gärna presentationen på https://youtube.com/c/prohearingslive Presentationen ...

  1. Previous
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 7
  8. Next