• Pressmeddelanden

 • Kallelse till årsstämma i PiezoMotor Uppsala AB (publ)

  Aktieägarna i PiezoMotor Uppsala AB (publ), 556539-6396, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 8 maj 2018, kl. 09.30 i Bolagets lokaler, Stålgatan 14, Uppsala. Rätt att delta på årsstämman Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den 2 maj 2018, dels anmäla sig till Bolaget senast ons...

 • PiezoMotor får uppföljningsorder från halvledarindustrin

  PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) meddelar att bolaget har mottagit en uppföljningsorder från ett kinesiskt bolag verksamt inom halvledarindustrin. Ordervärdet uppgår till ca 0,5 MSEK och leverans ska ske i juni 2018. Kunden har integrerat PiezoMotors Piezo LEGS®-motorer för att positionera mycket avancerad optik i sina produkter – så kallade steppermaskiner –...

 • PiezoMotor får order på 0,7 MSEK

  PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) meddelar att bolaget har mottagit en order med ett värde på omkring 0,7 MSEK med leverans i april 2018. Den ungerska kunden 3DHISTECH har integrerat PiezoMotors Piezo LEGS®-motorer i sin senaste produkt Pannoramic 1000 som lanserades under första kvartalet 2018. Tack vare Piezo LEGS®-teknologin kan 3DHISTECH erbjuda marknadens...

 • PiezoMotor adderar ytterligare ett telekombolag till listan över samarbetspartners

    PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) har sedan årsskiftet offentliggjort två samarbeten med globala telekomföretag där bolagets massvolymmotor utvärderas för integrering i utrustning för nästa generations telekommunikationsnät för mobiltelefoni. Idag meddelar PiezoMotor att bolaget inleder liknande samarbete med ytterligare en stor leverantör av denna typ...

 • PiezoMotor bokslutskommuniké 2017

  PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”), världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, offentliggör idag bokslutskommuniké avseende helåret 2017. · Nettoomsättningen för helåret uppgick till 25,0 MSEK (15,0) och för fjärde kvartalet till 4,3 MSEK (4,3). · Rörelseresultatet för helåret uppgick till -15,1 MSEK (-26,8) och för fjärde kvartalet till -4,3 MSEK (-...

 • PiezoMotor i samarbete med ytterligare ett globalt telekombolag

  PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) offentliggjorde den 23 januari 2018 ett samarbete med ett globalt telekomföretag där bolagets massvolymmotor utvärderas för integrering i utrustning för telekommunikationsnät för mobiltelefoni. Idag meddelar PiezoMotor att ett samarbete med ytterligare en världsledande leverantör av denna typ av utrustning nu inleds.   Sa...

 • PiezoMotors VD presenterar bolaget

  PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller “bolaget”), världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, presenterar på ProHearings i Stockholm.   Fredagen den 16 februari kl. 10:05 presenterar VD Johan Westermark PiezoMotor på ProHearings, Engelbrektsplan 1 i Stockholm.   Följ gärna presentationen på https://youtube.com/c/prohearingslive Presentationen ...

 • Rättelser avseende pressmeddelande 2018-01-24

  PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor”) offentliggjorde den 24 januari 2018 genomförandet av en riktad nyemission och gör nu nedanstående rättelser avseende tidigare kommunikation i ärendet. Emissionen tecknades av Handelsbanken Svenska Microcapfond och av Swedbank Robur Ny Teknik – inte Swedbank Robur Microcap. Erik Penser Bank var emissionsinstitut – inte finansiell rådgivare – i...

 • PiezoMotor genomför riktad nyemission till två institutioner och tillförs cirka 53 MSEK

  PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 10 maj 2017, beslutat om en riktad kontant nyemission om högst 1 785 000 aktier av serie B till en teckningskurs om 30,00 kronor per aktie.   Nyemissionen har tecknats av fonderna Swedbank Robur Microcap och Handelsbanken Microcap. Skälet till avvikelsen...

 • PiezoMotor i samarbete med globalt telekombolag

  PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller ”bolaget”) har inlett ett samarbete med ett globalt telekomföretag där bolagets massvolymmotor utvärderas för integrering i utrustning för telekommunikationsnät för mobiltelefoni. Samarbetets första fas beräknas pågå under första halvåret 2018 och innefattar grundläggande analys och teknisk anpassning av motorteknologin till den aktuella...

  1. Previous
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 7
  8. Next