• Pressmeddelanden

 • PiezoMotor får uppföljningsorder från halvledarindustrin

  PiezoMotor Uppsala AB (publ) (“PiezoMotor” eller “bolaget”), världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, meddelar idag att bolaget har erhållit en uppföljningsorder från en asiatisk tillverkare av utrustning till halvledarindustrin. Ordervärdet uppgår till cirka 350 KSEK och leverans planeras ske under andra halvåret 2016. PiezoMotor räknar med att fakturera denna...

 • PiezoMotors nyemission inför planerad listning på Nasdaq First North övertecknad

  PiezoMotor Uppsala AB, världsledande leverantör av banbrytande mikromotorer, meddelar idag att bolagets nyemission inför planerad listning på Nasdaq First North Stockholm tecknades till cirka 104 procent motsvarande cirka 52 MSEK. Totalt emitteras 4 000 000 aktier och bolaget tillförs cirka 36,3 MSEK i likvida medel efter kvittning och emissionskostnader. Antalet aktieägare uppgår efter emissionen...

  1. Previous
  2. 1
  3. 5
  4. 6
  5. 7